Rezultaty intelektualne


   

IO1

Pogłębiona diagnoza wymagań kwalifikacyjnych dla trenera prowadzącego szkolenie teoretyczne i praktyczne w dziedzinie fotowoltaiki oraz metodologia opracowania standardu kompetencji zawodowych 

 Czytaj online

IO2

Standard kompetencji zawodowych trenera PV

 

Czytaj online

IO3

Modułowy program szkolenia dla trenera PV w odniesieniu do wymagań ECVET

 

Czytaj online

IO4

Bank modułów szkoleniowych dla trenera PV w odniesieniu do wymagań ECVET (nauka stacjonarna)

MODUŁ 2- J1

MODUŁ2 - J2

MODUŁ 2 - J3

IO5

Bank szkoleń e-learningowych dla trenera PV

IO6

Bank testów w formie narzędzia informatycznego w celu sprawdzenia poziomu kompetencji zawodowych trenera PV

 

 

IO7

Opracowanie modelu certyfikacji dla trenera PV z uwzględnieniem wymagań normy EN ISO 17024

 

Czytaj online

IO8

Od identyfikacji wymagań kompetencyjnych do oferty edukacyjnej – dobre praktyki i rezultaty projektu EU-PV-Trainer

 

Czytaj online