Kluczowe informacje o projekcie


Programme: Erasmus+
Akcja::  Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Akcja 2:  „Partnerstwa Strategiczne”
Tytuł projektu:  Model szkolenia i certyfikacji dla trenerów-szkoleniowców w obszarze fotowoltaiki z zastosowaniem wymagań ECVET
Akronim: EU-PV-Trainer
Termin rozpoczęcia: 01/09/2016
Termin zakończenia: 31/08/2019
Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026279