Scop și Obiective


Ideea proiectului EU-PV-Trainer se înscrie în recomandările UE de îmbunătățire a calității educației prin utilizarea metodelor de învățare flexibilă bazată pe partea practică, prin adaptarea Cadrul Național de Calificări (NQF) la Cadrul European de Calificări (EQF) și prin implementarea  Sistemul european de credite în educație și formare profesională (ECVET) și a instrumentelor UE de mobilitate, plus recunoașterea rezultatelor învățării și a calificărilor în cadrul sistemelor naționale de educație și formare profesională. Conform analizei efectuate înainte de propunerea proiectului, nu există nicio îndoială că în toate țările partenerilor există o lipsă clară de formatori calificați în domeniul fotovoltaic  (PV)  și există o cerere pentru aceștia pe piața muncii:
1) Creșterea cererii pentru formatorii PV este legată de creșterea pieței muncii PV și de necesitatea pregătirii instalatorilor de echipamente fotovoltaice, fiind influențată de următoarele priorități: – reducerea cu cel puțin 20% a emisiilor gazelor cu efect de seră – sunt în joc peste 1 milion de noi locuri de muncă (Strategia Europa 2020).

– obligația ca 20% din energia totală produsă să fie energie verde, ceea ce stimulează dezvoltarea PV în UE. – în perioada 2020-2025 se estimează că energia fotovoltaică va fi utilizată pe scară largă (conform raportului PEP, 2013). – instalatorii PV sunt una dintre cele nouă ocupații legate de îmbunătățirea utilizării eficiente a resurselor naturale menționate în grupul celor 8 țări UE (Cedefop, 2015). – dispozițiile legale valabile în UE necesită, printre altele, îmbunătățirea competențelor instalatorilor de sisteme PV.
2) Creșterea numărului de instituții de formare și acreditate pentru instalatori PV.

3) Cerințele vagi de calificare pentru formatorii PV (nivel de educație și experiență profesională) nu favorizează calitatea formării în nici una din țările partenere ale proiectului (PL, ES, CY, RO).

4) Nu există oferte de formare pentru formatorii PV în țările partenere în proiect (PL, ES, CY, RO).

5) Creșterea numărului de posturi vacante pentru formatorii PV.

6) Formatorii PV sunt, fie specialiști PV care nu sunt pregătiți pentru activitățile de formatori, fie formatori care nu au cunoștințe despre PV (așa cum a rezultat din interviurile cu instituțiile de învățământ).

7) Lipsa de certificare a formatorilor PV în țările partenere.

Unul dintre obiectivele proiectului este creșterea mobilității cadrelor didactice/ formatorilor în domeniul fotovoltaic (PV), prin introducerea unor elemente specializate de instruire în limbi străine. Rezultatele proiectului vor fi dezvoltate pe baza identificării și transferului bunelor practici ale țărilor partenere în alte proiecte europene (în special Spania) în domeniul PV. Acest  transfer va contribui la actualizarea și standardizarea competențelor profesionale, inclusiv a celor de formare și cele lingvistice a cadrelor didactice în țările partenere. Prin urmare, este rezonabil să se ia măsuri menite să îmbunătățească calitatea educației și formării viitorilor instalatori PV prin alinierea și îmbunătățirea calității pregătirii profesionale a persoanelor care efectuează cursuri teoretice și practice PV, ținând cont de EQF, NQF, ECVET, EQAVET și de specificitatea țărilor partenere.

 

Obiectivele specifice ale proiectului includ îmbunătățirea calității predării / formării profesionale a instalatorilor PV prin:

• actualizarea și îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice / formatorilor din domeniul profesional care efectuează pregătirea teoretică și practică a instalatorilor PV și care va avea drept rezultat creșterea nivelului competitivității lor pe piața muncii și creșterea capacității de angajare sau menținerea ocupării forței de muncă.

• construirea unui curs de învățare combinat pentru a obține o acoperire mai largă și rezultate mai bune ale învățării. • recunoașterea rezultatelor învățării non-formale și informale a formatorilor care desfășoară cursuri teoretice și practice pentru instalatorii de sisteme fotovoltaice.

• dezvoltarea unui program modular de formare, care combină teoria cu practica, și care va conține pachete educaționale bazate pe analiza procesului de lucru (sarcinile și abilitățile profesionale, cunoștințele și competențele necesare pentru a putea realiza sarcinile) pentru profesorii și formatorii PV descrise prin standardul de competență profesională.

• dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice / formatorilor într-o limbă străină, pentru utilizarea practică în domeniul specific al fotovoltaicii și abilităților de predare ale formatorului PV.

Grupul țintă al proiectului este format din persoanele implicate în educația și formarea profesională, teoretică și practică, în domeniul fotovoltaic  și care respectă cerințele legale aplicabile în țările partenere. Aceste persoane pot fi angajate sau riscă să-și piardă locul de muncă (de exemplu profesori și instructori de formare practică în școlile profesionale, persoane care desfășoară cursuri profesionale în instituții de învățământ continuu sau profesori universitari), sau pot fi solicitanți de locuri de muncă sau angajatori care prestează servicii în domeniul PV.