Εταίροι


ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ:INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY (Συντονιστής)

Χώρα: Πολωνία

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: instytut@itee.radom.pl

Ιστοσελίδα: www.itee.radom.pl

Tηλέφωνο: +48483644241

Διεύθυνση: UL PULASKIEGO 6-10, 26600 Mazowieckie

 
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ:EDITC Ltd

Χώρα: Κύπρος

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@editc.com

Ιστοσελίδα: www.editc.eu, http://kem.editc.eu

Τηλέφωνο: +35722466633

Διεύθυνση: ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία, Κύπρος

 
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ:UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI

Χώρα: Ρουμανία

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:emilia.pecheanu@ugal.ro

Ιστοσελίδα: http://www.aciee.ugal.ro/

Tηλέφωνο: (+)40 336 130237

Διεύθυνση: Str. Ştiinţei nr. 2, Galaţi – 800146, Ρουμανία

 
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ:Fundación Equipo Humano

Χώρα: Ισπανία

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:info@fundacionequipohumano.es

Ιστοσελίδα: http://fundacionequipohumano.es/es/

Tηλέφωνο: +34 902 110 473

Διεύθυνση: Passeig de la Petxina 12, bajo izq.

València 46008 (Ισπανία)

 
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ:Stowarzyszenie Elektrykow Polskich Oddzial Radomski

Χώρα: Πολωνία

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: pvtrainer@sep.com.pl

Ιστοσελίδα: www.sep.radom.pl

Τηλέφωνο: +48 48 362 87 47/+48 48 340 29 48

Διεύθυνση: ul. W. Krukowskiego 1, 26-600 RADOM

 
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΟΥ:Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Χώρα: Πολωνία

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.pv-polska.pl

Τηλέφωνο: +48605099781/+48226798870

Διεύθυνση: Pralatowska 5 lok. 50,
Mazowieckie, 03-510 Warsaw